SGP – klant aan het woord

Vernieuwde merkidentiteit voor Europese verkiezingen

In aanloop naar de Europese verkiezingen presenteerde de SGP in samenwerking met Treffend & Co een geheel vernieuwde merkidentiteit. Peter Smit van de SGP: “Het is goed samenwerken met Treffend & Co! Ze tonen niet alleen de expertise op dit vlak, maar ook antenne voor politiek-maatschappelijke onderwerpen en onze achterban. En niet onbelangrijk: het is gewoon erg prettig en flexibel sparren met elkaar.”

“We blijven onszelf, maar nu nog herkenbaarder”

Peter Smit - SGP

Ontdekking van de SGP merkidentiteit

Smit: “Na meer dan honderd jaar kennen we onszelf wel als SGP zou je zeggen. Toch is het nog een uitdaging om het hart van de SGP aan papier toe te vertrouwen. Inmiddels ligt er een glanzend ‘brandbook’ dat ons merk presenteert met een uitwerking van onze waarden en relevantie. We blijven onszelf. Tegelijkertijd helpt het om in gedrag, communicatie en stijl nog herkenbaarder te zijn.”

Pas nadat de positionering, inclusief brand story op papier stond, kon er begonnen worden met de uitwerking in tekst en beeld. Hans van Lindenberg van Treffend & Co licht toe: “Het grafisch ontwerp vormt natuurlijk het meest zichtbare deel van iedere merkidentiteit. Maar het zwaartepunt van een merk, de reden van het gekozen ontwerp, ligt wat meer onder de oppervlakte. Welke drijfveren en cultuur kenmerken de organisatie? Wat maakt een organisatie uniek en relevant? Vanuit deze kernvragen brengen we het verhaal naar boven waarmee je de organisatie echt leert kennen. Met medewerking van alle afdelingen van de partij gingen we op zoek naar de gezamenlijke waarden, het karakter en de missie van de organisatie. Wat zijn deze precies? Hoe worden ze zichtbaar? Wat is het niet? Zijn identiteit en imago in overeenstemming? Waar liggen mogelijkheden voor groei? En, minstens even belangrijk, komen onze aannames overeen met recente onderzoeken binnen de organisatie en de maatschappij? Peter slaagde er telkens weer in partijen bij elkaar te brengen, visies boven tafel te krijgen en belangen te wegen. Zonder deze afstemming hadden we nooit tot een gedragen merkidentiteit kunnen komen.”

Woord houden

Peter Smit vervolgt: “Op basis van de profielschets en het imago-onderzoek is onze huisstijl door Treffend & Co tegen het licht gehouden en aangepast. Om nog beter uiting te geven aan het SGP-karakter. De uitrol van het geheel vindt momenteel plaats. De campagneslogan van afgelopen Tweede Kamerverkiezingen, Woord houden, is vastgesteld als slogan bij het logo (pay-off). De SGP staat voor betrouwbare politiek bij een open Bijbel.”

Art Director Henk-Jan Hoogendoorn (Treffend & Co) over de visuele identiteit: “Als je iemand op straat vraagt naar de eigenschappen van de SGP, zul je snel waarden als betrouwbaar, Bijbelvast en plichtsgetrouw horen. Allemaal terecht, maar met het ontwerp willen we ook graag de wat softere, zachtere waarden ontsluiten. Want de SGP is een leuke partij, met hartelijke, warme en constructieve mensen… dat mag best nóg meer voor het voetlicht komen.”

*De afbeeldingen die op deze pagina worden gebruikt, geven een indruk van de nieuwe stijl. Ze zijn niet in alle gevallen op deze manier gebruikt in de campagne.

ZULLEN WE SAMENWERKEN?

Stuur een e-mail 078 699 06 75