RMT Food Valley

Campagne werkzoekenden

In opdracht van het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) in de arbeidsmarktregio Foodvalley hebben we de campagne Dit werkt voor mij ontwikkeld. Met deze campagne willen we werkzoekenden in de regio Foodvalley wijzen op de aanvullende dienstverlening van het RMT. Het RMT biedt gratis hulp als je (ander) werk zoekt. Bijvoorbeeld als werkloosheid dreigt, als je een uitkering hebt, als je een diploma wil halen, als je wil herintreden of als je je wil laten omscholen.

Campagneconcept

De groep van werkzoekenden is zeer divers. Daar hebben we in het campagneconcept rekening mee gehouden. We hebben tien persona’s ontwikkeld die de totale doelgroep vertegenwoordigen. Ze verschillen in leeftijd, achtergrond en hulpvraag. Bij elke persona staat het resultaat centraal en de rol die het RMT daarin kan vervullen. Dus van ‘Myrte heeft een uitkering’ naar ‘Myrte had een uitkering’. En van ‘Omar zoekt een nieuwe uitdaging’ naar ‘Omar heeft een nieuwe uitdaging’.

Campagnemiddelen

Het doel van de campagne is dat werkzoekenden zich aanmelden bij het RMT. Daarvoor hebben we de campagnewebsite ditwerktvoormij.nl ontwikkeld. Daarop staat kort en bondig wat een geïnteresseerde moet weten. Aanmelden gaat eenvoudig via een formulier. Om traffic te genereren naar de website hebben we alle persona’s uitgewerkt in diverse communicatiemiddelen, zoals posters en (online) advertenties. En dat werkt!

Vervolg

Meer mensen, zeker het zogenaamde onbenut arbeidspotentieel, begeleiden naar passend werk. Dat blijft ook in 2023 het doel van het RMT. Daarom wordt de campagne voortgezet en blijven de middelen zichtbaar op uiteenlopende plekken. Gaaf dat we met pakkende communicatie aan deze maatschappelijk relevante opdracht bij mogen dragen.

 

ZULLEN WE SAMENWERKEN?

Stuur een e-mail 078 699 06 75