JUST ENTER IT

De onbereikbare bereiken

Er is een groot tekort aan IT-personeel. Ook RegioFoodvalley en ICT Valley hebben hier last van. ICT Valley is de aangeschreven partner op het gebied van IT in de Foodvalley.Ze willen nieuwe mensen in de IT-sector, maar de ICT-markt is beperkt. Daarom zijn zij zich gaan focussen op zij-instromers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, scholen en buitenlands talent. Maar hoe bereik je deze mensen?

Campagneconcept

Samen met ICT Valley hebben we een campagne bedacht voor mensen die potentieel geïnteresseerd zijn in IT. Met diverse partners uit ICT Valley hebben we gekeken waar ze behoefte aan hebben. Hieruit is de campagne Just Enter IT ontstaan. Het belangrijkste middel dat we hebben ontwikkeldis de campagnewebsite. Via social media en andere kanalen hebben we mensen getriggerd naar decampagnesite. Op de site kan men aan de hand van vragen een test doen om te kijken welke IT-functie het beste bij hen past. Er wordt gekeken naar het type functie en op welke niveau dit is in de organisatie (strategisch, tactisch, operationeel). De vragenlijst heeft een luchtige, informele insteek om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. Als de test is ingevuld, komt er een profiel uit wat bij je past. Vervolgens kan jeaangeven of je gebeld wilt worden door werving en selectie voor een vervolggesprek. Het is ook mogelijk om een app te ontvangen voor meer informatie. Doordat mensen zelf actie moeten ondernemen om meer informatie te krijgen, reageren alleen mensen erop die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in een baan in de IT.

Het resultaat

Duizenden mensen hebben de test ingevuld en er zijn veel reacties op gekomen.Deze onbereikbare zijn bereikt en een gedeelte hiervan is geslaagd met een baan in de IT.Al met al is het een succesvolle campagne!

ZULLEN WE SAMENWERKEN?

Stuur een e-mail 078 699 06 75